ayazlar karoser

SAĞLIK 27.03.2021 02:45:00 0

SIHHAT-2 Projesi

SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Uzman Personel İstihdam Edilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
PROJESİ (IPA 2020/417-911) UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile
AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan
Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan IPA 2020/417-911
sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi”
(SIHHAT-2) çerçevesinde görevlendirilmek üzere, “AB İzleme ve
Raporlama Uzmanı” istihdam edilecektir. Söz konusu pozisyon ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

 

 UZMAN PERSONEL

AB İzleme ve Raporlama Uzmanı

1

TOPLAM     1

 

 AB İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

 

Genel İş Tanımı:

 

İzleme ve Değerlendirmeden sorumlu Direktör Yardımcısı
koordinasyonunda Saha Gözlemcileri, diğer İzleme ve Değerlendirme
Uzmanı ve proje asistanı ile işbirliği içerisinde projenin izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almak,

Proje izleme faaliyetlerinin, izlem raporlamalarını takip etmek ve proje uygulamasına entegre edilmesini sağlamak,

Proje izleme ve raporlama sistemini tesis etmek,

Bakanlığın diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde proje göstergelerinin takibini yapmak,

Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm raporların (Aylık Raporlar,
3 Aylık Faaliyet İlerleme Raporları, Ara Değerlendirme Raporu ve Final Raporu)
ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve İngilizce olarak AB raporlama formatına,
Facility Results Framework’e ve projenin mantıksal çerçevesine uygun şekilde hazırlanmasını temin etmek,

Hazırlanan raporların düzenli olarak gözden geçirilerek, gerekli
güncellemelerin yapılması konusunda idareye bilgi vermek,

Diğer uzmanların görev alanına giren konulara ilişkin raporların hazırlanması sürecinde,
ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, söz konusu raporların,
AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,

Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,

İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 

En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak,

İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

İyi derecede MS Office programları kullanabilmek,

İyi iletişim becerisi,

İyi raporlama becerisi,

En az 3 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere
5 yıl iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler,
Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en
az 2 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 4 yıl iş deneyimine sahip olmak,

En az 1 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin izleme ve raporlama ile ilgili deneyim sahibi olmak,

AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

 

 

 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

 

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

 

a. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

 

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

 

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri
Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

Adaylar, başvurularını aşağıdaki link yolu ile tamamlayacaklardır.

 

http://basvuru.sihhatproject.org/basvurusecim.aspx

 

Başvurular için son tarih 09.04.2021 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken nitelikler
ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme
Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.